Month: October 2016

Bērnu pabalsts Latvijā

Latvijā ģimene ar bērniem saņem piecus dažādus pabalstus: vecāku pabalstu, ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, maternitātes un paternitātes pabalstu.

Vecāku pabalstu sociāli apdrošinātai personai par bērna kopšanu izmaksā atkarībā no tā, cik ilgi persona ir nolēmusi atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja atvaļinājums ilgs līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai, vecāku pabalsts būs 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja izvēlētais atvaļinājums būs līdz bērna pusotra gada vecumam, pabalsta saņēmējs var rēķināties ar 43,75 % savas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Interesanti, ka darbinieks drīkst izmantot atvaļinājumu nepārtraukti pusotru gadu, vai izvēlēties bērna kopšanas atvaļinājumu, sadalot vairākās daļās.

Ģimenes valsts pabalsts tiek piešķirts vienam no bērna vecākiem no bērna viena gada vecuma līdz 15 gadu vecumam. Ja bērns pēc maksimālā vecuma sasniegšanas turpina saņemt vispārējo vai profesionālo izglītību (un nesaņem stipendiju), tad pabalstu tiesības saņemt līdz 19 gadu vecumam (ja jaunietis nav apprecējies). Ģimenes valsts pabalsta apmērs par pirmo bērnu ir 11,38 EUR, par katru nākamo – divas reizes lielāks. Šie pabalsti summējas. Piemēram, ģimene ar diviem bērniem saņems 11,38 + 11,38 x 2 = 34,14 EUR mēnesī.

Līdz bērna divu gadu vecumam vienam no vecākiem (vai aizbildnim, kurš kopj bērnu) jāsaņem bērna kopšanas pabalsts. Ja vecāks ir sociāli apdrošināta persona, viņš saņem gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu. Tam cilvēkam, kurš kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, tiek izmaksāti 171, – EUR mēnesī, bet no pusotra gada līdz diviem gadiem pabalsta apmērs ir 42,69 eiro mēnesī. Šo pabalstu var saņemt tikai tā pati persona, kas saņem vecāku pabalstu. Ja ir piešķirts maternitātes pabalsts, tad tēvs sāk saņemt bērna kopšanas pabalstus (gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu) no dienas, kad beidzas maternitātes pabalsta izmaksa.

Maternitātes pabalstu (pirms un pēc dzemdībām)piešķir80 % apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Paternitātes pabalsts paredzēts tēvam, kurš izmanto atvaļinājumu 10 dienas pēc dzemdībām.

Advertisements